Aparținători

Conform Anexa 1 la R.O.F.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE APARȚINĂTORILOR/VIZITATORILOR

• Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei secții medicale sau cel instituit în situaţii de carantină;
• Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați în spital este adaptat în funcție de contextual epidemiologic de la momentul vizitei, este afișat la loc vizibil la toate punctele de acces în spital precum și pe pagina web a instituției;
• Numărul de aparținători care au acces la un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi restricționat. De asemenea, în salon pot fi simultan vizitatori pentru cel mult doi pacienți. Spitalul poate dispune ca durata vizitei să fie limitată la 60 de minute, pentru a da posibilitatea vizitei și celorlalți pacienți internați în același salon, dacă există solicitări în acest sens.
• Pacienții aflați în stare critică sau terminală pot fi vizitați la orice oră, indiferent de secția în care sunt internați. Un membru al familiei poate solicita să stea permanent lângă pacientul aflat în stare critică sau în fază terminală, dacă sunt condiții necesare în secția în care este internat;
• Este interzisă întroducerea în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii;
• Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare;
• Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare de ebrietate;
• Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult;
• Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația de a avea un comportament cuviincios în relaţiile cu personalul medico-sanitar şi cu ceilalţi pacienţi și aparținători;
• Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
• Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);
• Fumatul în incinta spitalului este strict interzis;
• Accesul în spital al persoanelor care prezintă simptome vizibile de răceală, gripă sau cu o stare general alterată poate fi restricționat;
• Parintii/apartinatorii trebuie sa insoteasca copilul la investigatiile radiologice si imagistice, pentru asigurarea confortului/sustinerii/imobilizarii acestuia,dupa caz, si sa respecte instructiunile personalului din laborator pentru desfasurarea procedurilor in conditii de siguranta.
• Parintii/apartinatorii trebuie sa informeze,despre posibilitatea existentei unei sarcini,atat la pacienta minora cat si la insotitoare,in momentul completarii ”acordului pacientului informat”,precum si inainte de orice procedura sau investigatie medicala , sau ori de cate ori se solicita astfel de informatii.
• Dacă starea pacientului permite, în timpul dintre vizite și în afara orelor de servire a mesei, aparținătorul se poate deplasa în curtea spitalului pentru relaxare sau cumpărarea de produse necesare igienei personale, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul asistentei șef de secție sau a personalului medical de serviciu.
• Se recomandă evitarea consumării de către copil a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical.
• Aparținătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului şef de secţie (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
• Plecarea din spital a pacientului (copilului) și a părintelui care-l însoțește se realizează doar prin externare.
• Pentru pacienții cu vârsta peste 3 (trei) ani, aparținătorii vor achita la Casieria spitalului o taxă / zi spitalizare reprezentând contravaloarea serviciilor asigurate (cazare, masă, utilități), în suma stabilită de conducerea spitalului.
• Aparținătorii sunt obligaţi să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.