Accesarea serviciilor

MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR SPITALULUI

1. Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, decontate de CAS-PH

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

• Bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist sau scrisoare medicală pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;

• Cardul de sănătate

• Documente de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificatul de naștere pentru copiii sub 14 ani, poșaport, card viză de domiciliu etc).

• Documente care să ateste calitatea de asigurat (cupon de pensie, nu mai vechi de 1 luna, copie carnet de șomaj sau adeverința de șomaj, chitanța de plata a CASS pe 3 luni);

• Adeverință de salariat în care se precizează, obligatoriu, numărul de zile absente de la program din motive medicale în ultimele 12/24 luni.

Pentru consultațiile în Ambulatoriu:

• Programare

• Biletul de trimitere valabil

• Cardul de sănătate

• Actul de Identitate

2. Accesarea serviciilor în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, la cerere

Pentru consultațiile în Ambulatoriu și investigațiile paraclinice:

• Dovada achitării contravalorii serviciilor

• Actul de Identitate