CARDUL EUROPEAN DE SĂNĂTATE

  • Ce este cardul european de asigurat?

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afară granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

  • Cine îl poate deține?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.
În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) și în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauză.

  • Ce drepturi conferă?

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.
Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislația fiecărui stat și nu trebuie sa depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul șederii temporare.

  • Cât costă?

Începand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

  • Cât timp este valabil?

Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală.

  • Care este procedura de obținere?

Completezi și semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat. descarca modelul
Atasezi adeverinta de asigurat sau adeverinta de salariat.
Depui cererea + documentele la sediul CASMB din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, etajul 4, camera 329 dupa urmatorul program:
Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus
In cazul in care a fost obtinut un card CEASS, dovada calitatii de asigurat se face de la data obtinerii cardului precedent si pana in prezent

  • Cum demonstrez calitatea de asigurat?

Dovada calitatii de asigurat se realizeaza cu adeverinta de asigurat sau adeverinta de salariat.