• Conducerea spitalului
 • COMITET DIRECTOR
 • Dr. ec. ing. jr. ROŞU LEONARD – manager
 • Dr. Gentoiu Florin -director medical
 • Ec.BURLACU DANIELA –director financiar-contabil
 • CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 • Mihai Benone – Membru reprezentant Consiliu local Mizil
 • Persinariu Mihaela – Membru reprezentant Consiliu local Mizil
 • Veghiu Luminita – Membru reprezentant DSP PH
 • DR. MĂRGĂRIT ROMEO – membru reprezentant Primar oras Mizil
 • SEFI SECTII / LABORATOARE / SERVICII
 • Ch. BORONSCHI ARINA-ILEANA –şef laborator analize medicale
 • MIHAI MARIANA -șef secția pediatrie
 • ING. ENACHE VALENTIN -șef serviciu AAT