CONDIȚII DE INTERNARE

INFORMAȚII PRIVIND INTERNAREA CONFORM PO-DM-01

CONDIȚII DE INTERNARE

În Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil se pot interna următoarele categorii de persoane:

• Persoane asigurate la CNAS

• Persoane asigurate la alte case de asigurări (CASAOPSNAJ)

• Pacienți pediatrici (0 – 18 ani în Secția Pediatrie)

• Pacienți cu vârsta mai mare de 18 ani

• Persoane neasigurate, cu respectare cadrului legal în vigoare

• Cetăţeni aparţinând altor ţări componente ale Uniunii Europene sau cu care România are semnate tratate de reciprocitate în privinţa serviciilor medicale;

Ordinea enumerării de mai sus constituie criteriu de prioritate.

TIPURI DE INTERNARE:

• Internare pentru spitalizare continuă

• Internare pentru spitalizare de zi

• Internare programată

• Internare prin serviciul de urgență (prin Camera de Gardă).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE:

• Bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist sau scrisoare medicală pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;

• Cardul de sănătate

• Documente de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificatul de naștere pentru copiii sub 14 ani, poșaport, card viză de domiciliu etc).

• Documente care să ateste calitatea de asigurat (cupon de pensie, nu mai vechi de 1 luna, copie carnet de șomaj sau adeverința de șomaj, chitanța de plata a CASS pe 3 luni);

• Adeverință de salariat în care se precizează, obligatoriu, numărul de zile absente de la program din motive medicale în ultimele 12/24 luni.

• Alte documente, după caz.