Criterii de internare

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.

Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:
a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate in relatii contractuale cu Casele de Asigurari de Sanatate.
Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament, si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul Penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.