Drepturi și obligații vizitatori/aparținători

DREPTURILE APARȚINĂTORILOR/ VIZITATORILOR

Conform deciziei Consiliului medical din data de 23.11.2023

1. Aparținătorii/ vizitatorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital, specific fiecărei structuri medicale sau cel instituit în situaţii de risc epidemiologic.

2. În secțiile/compartimentele fără risc epidemiologic limitarea accesului vizitatorilor în spital se face astfel:

• 1 vizitator/ pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienții putând fi vizitați doar pe rând

• 1 vizitator/ pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitați maximum doi pacienți in același timp.

• 1 vizitator/ pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitați maximum trei pacienți în același timp.

3. În cazul pacienților în stare terminală, cu excepția celor internați în structurile ATI, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condițiile din secție/ compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezența permanentă lângă pacient a unui aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condițiile din secție/ compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spațiu de așteptare, în apropierea secției/ compartimentului.

4. Vizitarea pacientilor în structura de terapie intensiva este permisa zilnic accesul fiind de 1 vizitator/ pacient în intervalul orar de vizită.

5. Vizitarea pacienţilor în structura A.T.I. este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi, copii, surori/ fraţi.

6. În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secțiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepția structurilor ATI, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecțiilor și cu acordul șefului de secție/coordonatorului de compartiment.

7. În situația suspendării programului de vizită aparținătorii desemnați de către pacient au dreptul de a fi informați telefonic, zilnic prin medicul curant/ medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

8. Pentru pacienții internați pe oricare dintre structurile cu paturi ale spitalului, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia.

9. Pentru pacienții cu următoarele boli și afecțiuni alergice: astm bronșic, rinită alergică, alergie alimentară, rinoconjunctivită alergică, dermatită alergică, anafilaxie, aparținătorii au dreptul să aducă în incinta spitalului propria hrană specifică acestor pacienți, în condițiile în care unitatea sanitară nu asigură toate mesele la care au dreptul pe perioada spitalizării și care trebuie să nu conțină ingredientele interzis a fi consumate, potrivit fișei cu alimente alergene a fiecărui pacient.

10. Aparținătorul pacientului decedat, pe baza certificatului de calitate de moștenitor, în situația în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul cu privire la informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, are dreptul de a solicita accesul la acestea.

OBLIGAȚIILE APARȚINĂTORILOR/ VIZITATORILOR

Conform deciziei Consiliului medical din data de 23.11.2023

1. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta programul de vizită al pacienților internați în structurile cu paturi, altele decât ATI, care este de luni până vineri, între orele 14.00 și 18.00, precum și sâmbăta și duminica, între orele 12.00 și 18.00.

2. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta programul de vizită al pacienților internați în structurile ATI, care este zilnic, între orele 12.00 și 13.00 și 18.00 și 19.00.

3. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta măsurile de modificare și/ sau suspendare a programului de vizită.

4. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a purta echipament de protecție, adaptat în funcție de gradul de risc al secției) și asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară.

5. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta instrucțiunile personalului secției/ compartimentului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

6. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta interdicția de acces în secții/ compartimente dacă prezintă semne clinice de infecții acute, aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene.

7. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta interdicția ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.

8. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a respecta interdicția de introducere în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a pacienților, aparținătorilor și a personalului unității sanitare.

9. Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare.

10. Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate în stare de ebrietate.

11. Copiii care își vizitează rudele în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe timpul vizitei de către un adult.

12. Aparținătorii/ vizitatorii au obligația de a avea un comportament cuviincios în relațiile cu personalul spitalului și cu ceilalți pacienți și aparținători.

13. Aparținătorii au obligația să respecte și să păstreze starea de curățenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.

14. Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricționat (acces limitat, acces interzis);

15. Fumatul în incinta spitalului este strict interzis.

16. Dacă sunteți răcit, aveți gripă, COVID – 19 sau nu vă simțiți bine, este indicat să nu faceți vizite în spital!