Drepturile si obligatiile pacientilor conform legii nr. 46/2003

I. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate.
II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
III. Dreptul pacientlui la informatia medicala.

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra indentitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Pacientul are dreptul d ea cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijilor acordate pe perioada spitalizarii.

IV. Consintamantul pacientului privind interventia medicala.

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consintamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • Consintamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • Consintamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consintamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

V. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consitamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres;
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consintamantul pacientului.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.

VI. Drepturile pacientului la tratament si igrijiri medicale.

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale;
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale comntinue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.

Obligatiile pacientilor :

 • De a respecta legislatia in vigoare – conform Legii 95/2006 – reforma in domeniul sanatatii;
 • De a respecta conditiile de discliplina, curatenie si tratament al Spitalului Orasenesc “Sf. Filofteia” Mizil;
 • De a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 • De a nu fuma in salon sau pe holurile spitalului, conform Legii 349/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • De a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • De a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • De a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • De a pastra curatenia in salon si spatii comune;
 • De a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;
 • De a nu se muta in alt salon din initiativa sa;
 • De a nu parasi spitalul fara bilet de voie;
 • De a nu savarsi in spital fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau a bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice – conform Legii 61/1991;
 • In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot produce discomfort pacientilor internati.

Obligatiile se vor respecta si aplica si de catre apartinatorii pacientilor, in mod corespunzator.

vezi document 1 vezi document 2