DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

Drepturile pacienților

DREPTURILE PACIENTULUI

Conform deciziei Consiliului medical din data de 23.11.2023

I. În aplicarea Legii nr. 46 din 2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare:

• Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

• Pacientii asigurati prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au dreptul la investigatii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul incadrarii in grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

• Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

• Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. In cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori intr-o limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare. Daca pacientul nu este cetatean roman, informatiile i se aduc la cunostinta intr-o limba de circulatie internationala sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

• Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

• Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

• Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

• Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta performanta, o singura data.

• Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

• Pacientul are acces la datele medicale personale.

• Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.

• ”Dreptul de a fi uitat” al pacientului oncologic. In vederea asigurarii acestui drept, personalul medico-sanitar are obligatia de a nu furniza distribuitorilor de asigurari informatiile si documentele care vizeaza afectiunea oncologica in vederea evaluarii riscului pentru preluarea, respectiv mentinerea in asigurare, daca a trecut un termen de 7 ani de la data incheierii protocolului oncologic pentru pacientul adult, iar în cazul supravietuitorului de cancer al carui diagnostic a fost pus inainte de varsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data incheierii protocolului oncologic.

• Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.

• Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

• Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.

• Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

• Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

• Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

• Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

• Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue până la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

• Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continu.

II. În aplicarea Legii nr. 4 din 2021 privind protectia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afectiuni alergice, cu modificările și completările ulterioare:

• Persoanelor diagnosticate cu boli sau afectiuni alergice (astm bronsic, rinita alergica, alergie alimentara, rinoconjunctivita alergica, dermatita alergica, anafilaxie) si persoanelor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afectiuni alergice au următoarele drepturi:

 Li se garanteaza accesul la unitatile spitalicesti de stat sau private, cabinetele individuale de medicina de stat si private, inclusiv cabinetele de medicina dentara de stat si private in conditii de nediscriminare.

 Pentru asigurarea drepturilor prevazute la punctul anterior, acestor categorii de persoane ori familiilor acestora nu li se solicita bani sau alte foloase in natura.

 Asigurarea în cadrul unitatilor spitalicesti de stat sau private a tuturor mesele la care au dreptul pe perioada spitalizarii, precum si tratamentul medicamentos specific, care trebuie sa nu contina ingredientele interzis a fi consumate, potrivit fisei cu alimente alergene a fiecaruia. Portiile de mancare trebuie pregatite in recipiente separate, cu ustensile separate si din alimente care nu contin ingredientele interzise prin fisa de alergeni pentru fiecare pacient.

 În cazul în care nu se pot asigura condițiile de hrană și/ sau tratament prevăzute la punctul anterior unitatile spitalicesti de stat sau private permit accesul in incinta a pacienților diagnosticati cu boli si afectiuni alergice si celor care sunt suspectati a fi diagnosticati cu boli sau afectiuni alergice cu propria hrana si propriul tratament.

 Persoanele care prezinta risc de soc anafilactic beneficiaza, anual si in mod gratuit, de doua doze de adrenalina pentru autoinjectare, in baza documentului medical eliberat de medicul specialist.

Obligațiile pacienților

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Conform deciziei Consiliului medical din data de 23.11.2023

• Înainte de a beneficia de servicii de sănătate, în calitate de asigurat trebuie să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta această calitate.

• Să respecte programul și intervalele orare ale activităților medicale în care este implicat.

• Să respecte programul de odihnă, servire a mesei şi primire de vizitatori al unităţii sau cel instituit în situaţii de risc epidemiologic.

• Să respecte recomandările medicului curant referitoare la tratament şi regimul igieno-dietetic.

• Să informeze medicul și/ sau personalul medico – sanitar cu privire la medicamentele pe care utilizează și inclusiv pe care le are asupra sa.

• Sa nu utilizeze medicamente fara indicatia medicului curant.

• Să informeze medicul și/ sau personalul medico – sanitar cu privire la istoricul medical propriu și/ sau condiții fiziologice (menstruație, lăuzie etc).

• Să informeze medicul cu privire la consumul și/ sau expunerea la toxice: alcool, tutun, droguri, noxe.

• Să informeze medicul cu privire la statutul socioeconomic (particularități care țin de regiune, vârstă, sex, posibilități de întreținere etc).

• Să aibă un comportament cuviincios și să nu aducă jigniri în relaţiile cu personalul spitalului şi cu ceilalţi pacienţi.

• Să respecte şi să păstreze starea de curaţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, spațiile exterioare spitalului etc.

• Sa folosească cu grija bunurile care îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil.

• Să utilizeze echipamentul obligatoriu cerut de structura cu paturi unde se află internat.

• Să nu părăseasca incinta unității sanitare în ţinuta de spital.

• Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât în cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unităţi sanitare etc).

• Să depoziteze la garderoba spitalului sau să predea aparținătorilor efectele și bunurile de valoare.

• Să se prezinte la internare cu articole de igienă proprii (periuță și pastă de dinți, săpun și șampon, deodorant etc).

• Sa se ingrijeasca de igiena sa individuala, iar daca starea de sănătate nu o permite, să solicite și să accepte sprijinul și ajutorul personalului auxiliar sanitar și/ sau aparținătorilor.

• Să își păstreze în frigider alimentele aduse de familie/ aparţinători şi să nu depoziteze aceste alimente în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului. (dacă există frigidere pentru uzul pacienților).

• Să nu se deplaseze în interiorul spitalului în zonele cu acces restricţionat (acces limitat, acces interzis);

• Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc).

• Sa colecteze selectiv deseurile menajere: HARTIE, PLASTIC, STICLA – in recipientele puse la dispozitie de catre institutie.

• Să nu deţină şi să nu consume droguri, substanţe interzise de legile în vigoare, băuturi alcoolice şi să nu organizeze și să nu participe la jocuri de noroc.

• Să nu introducă în incinta spitalului arme, muniţii sau alte instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor şi a personalului unităţii.

• Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic în incinta spitalului.

• Să nu fumeze în incinta spitalului.

• Să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă constată pe linia apărării împotriva incendiilor sau pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă (orice accident, incident).

În plus, înainte de intervenții chirurgicale pacienţii au următoarele obligaţii:

• Să furnizeze toate detaliile solicitate de medicii implicați în actul chirurgical și anestezic. În acest sens are și obligația să aibă asupra lui medicamentele necesare dacă are tratamente pentru inimă, hipertensiune, diabet, astm sau alte boli de care are cunoștință.

• Să solicite medicilor implicați în actul chirurgical și anestezic toate informațiile legate de operaţie şi anestezie.

• Să nu prezinte asupra sa obiecte de valoare (bijuterii, telefoane mobile si bani) în timpul operației.

• Să nu prezinte machiaj, unghii lăcuite, unghii artificiale etc.

• Să nu prezinte asupra sa dispozitive dentare mobile.

• Să ia măsurile necesare privind o igienă corporală adecvată – spălat corpul (inclusiv zonele intime), bărbierit (bărbaţi), spălat pe dinţi etc.

• Este obligatoriu ca lenjeria intimă şi pijamaua să fie curate, iar pacientele de sex feminin nu vor purta sutien.