Iulie 2016

La Secţia Pediatrie din cadrul Policlinicii Mizil situată în Mizil, str.Mihai Bravu nr.102 s-au realizat gratii protectoare la toate geamurile pentru a evita orice cădere accidentală a unui copil internat în secţie.
Lucrarea s-a realizat în principal cu forţe proprii dar şi cu sprijinul Primăriei Mizil prin SPGC Mizil.

10.08.2016

Spitalul Orăşenesc ,,Sf.Filofteia’’Mizil a primit Ordinul nr.413/2016 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind încadrarea spitalului în categoria ,,Nivel acreditat’’.
S-a realizat prin efortul susţinut al întregului personal şi determină organizaţia să acţioneze în continuare pentru creşterea calităţii serviciilor medicale.