EXTERNAREA

INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA

Conform PO-DM-02

TIPURI DE EXTERNARE:

• Externare programată, la finalizarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii și se face la propunerea medicului curant și cu aprobarea medicului-șef

• Externarea la cererea pacienților/aparținătorilor/reprezentantului legal

• Transfer la o altă unitate medicală și se face la propunerea medicului curant și cu aprobarea medicului-șef

• Externarea pacientului decedat.

• Externare la părăsirea spitalului fără aviz medical (fuga din spital).

CRITERII DE EXTERNARE:

• Avizul medicului curant și al șefului de secție

• Consemnarea în documentele medicale, cu asumare prin semnătură de către pacient/aparținător/reprezentant legal, în situația externării la cerere

• Achitarea de către pacient a obligațiilor către spital (dacă este cazul): coplată, cazare, servicii medicale.

• Pacientul poate părăsi spitalul după ora 13:00, în cazul externării programate și anunțate cu 24 de ore înainte, sau după ora 14:00 în cazul externării neprogramate.

• Dacă pacientul/aparținătorii/reprezentatul legal solicită externare de urgență, fără a se putea îndeplini procesul complet de încheiere a documentelor, acesta va consemna în FOCG/FSZ cu asumare prin semnătură (refuzul de a semna se consemnează în documentele medicale, de către medicul curant/medicul de gardă) acestă cerere și va primi documentele medicale în stadiul în care se află în acel moment.

Efectele pacientului se eliberează de la garderoba spitalului în baza biletului de externare și a bonului de haine

DOCUMENTE PE CARE PACIENTUL LE PRIMEȘTE LA EXTERNARE

• Scrisoare medicală către medicul de familie/medic specialist

• Bilet de externare

• Decont de cheltuieli pentru serviciile primite

• Rețetă compensată/gratuită/simplă, dacă este cazul

• Certificat de concediu medical, dacă este cazul

• Adeverință medicală pentru elevi/studenți, dacă este cazul

• Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul

• Plan de îngrijire la domiciliu, dacă este cazul

• Recomandare de îngrijiri paliative, dacă este cazul

• Copii ale rezultatelor investigațiilor paraclinice, dacă este cazul

• Certificat de deces, dacă este cazul