ISTORIC

spitalul Mizil
shadow

Spitalul Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este înfiinţat din anul 1880, are o tradiţie în această zonă şi este singura unitate cu paturi din zona de est a judeţului Prahova. Are sediul central în Mizil, str. Spitalului nr. 21.
SPITALUL Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii sau dispensarizare TBC, în care se asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor legale în vigoare, ordine al ministrului sănătăţii publice.De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare, pentru respectarea drepturilor pacienţilor, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate acestora.
SPITALUL Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, în calitate de persoană juridică şi instituţie publică, este de asemenea răspunzător pentru respectarea legislaţiei aplicabilă acestor categorii, indiferent de domeniul de reglementare: fiscal, financiar, legislaţia muncii, achiziţii publice, sănătate şi securitate în muncă, apărarea împotriva incendiilor, controlul activităţilor nucleare, dispozitive medicale, cazane sub presiune, etc.
SPITALUL Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil dispune de o structură complexă de specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, însumând mai multe localităţi şi o populaţie de aproximativ 40 mii de locuitori.

Boros82
shadow