Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

Persoana responsabila cu evidenta avertizarii de integritate in cadrul spitalului Sf. Filofteia Mizil este dna Ionita Vasilica. telefon: 0737 505 476.
Persoanele care raporteaza intern informatii obtinute in context profesional referitoare la incalcari ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca au la dispozitie urmatoarele modalitati de raportare:
1. Prin e-mail la adresa electronica: registratura@spitalmizil.ro
2. Prin intermediul serviciilor postale la adresa spitalului: Mizil, Strada Spitalului numar 21, judetul Prahova.
Formular de raportare (orientativ) privind nerespectarea dispozitiilor legale ale acterlor normative.

Vezi formular