Modalitati contestare a deciziei spitalului

1. Conform art. 21 al (2) din Legea 544/2001, se poate depune reclamatie la conducatorul spitalului in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata (anexa nr. 5 si 6 din HG 478/2016):
2. Conform art. 22 al. (1) din Legea 544/2001, persoana vatamata poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, in termen de 30 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din aceeasi lege.