PROGRAM AUDIENȚE

Program audiențe pentru personalul spitalului și pentru persoane externe:

  • Manager – Dr. Ec. Ing. Jr. Roșu Lenonard – Luni: 10:00 – 11:00
  • Director Financiar-Contabil – Ec. Burlacu Daniela – Marți: 10:00 – 11:00
  • Director Medical – Dr. Gentoiu Florin – Miercuri: 11:00 – 12:00