REGULI ȘI OBICEIURI PE CARE TREBUIE SĂ LE RESPECTE PACIENȚII ȘI ÎNSOȚITORI PE DURATA INTERNĂRII

Reguli şi obiceiuri,
pe care trebuie să le respecte pacienţii şi însoţitorii pe durata internării în spital
conform Anexa 2 la R.O.F.
1. La camera de gardă, după completarea documentaţiei medicale, va fi însoţit de o asistentă/infirmieră către secţie / salon.
2. La salon:
• asistenta de salon/infirmiera îi prezintă salonul cu anexele şi utilităţile sale, obiectele sanitare, mobilierul, sistemul de iluminare şi de alarmare şi modul lor de funcţionare;
• primeşte informaţii privitoare la respectarea normelor de igiena personală, şi a ambientului din cameră, păstrarea curaţeniei şi a liniştii în cameră şi pe holuri;
Pacienţii sunt rugaţi:
• să citească drepturile şi obligaţiile pacientului afişate în secţie
• să exploateze corect aparatele şi utilităţile din cameră, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei şi mobilierului din dotare;
• să menţină uşa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
• să permită infirmierei să facă curaţenia zilnică şi să aerisească salonul, de câte ori este nevoie;
• să efectueze zilnic igiena generală;
• să folosească pentru igienă obiectele personale (pieptene, periuţă şi pastă de dinţi, produse cosmetice personale);
• să respecte programul spitalului privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă şi primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplică în spital;
• este rugat să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor şi timpul de şedere a acestora în salon;
• să respecte instrucţiunile indicate de personalul medical în legatură cu ora şi modul de administrare a tratamentului;
• să completeze chestionarul de satisfacţie şi să-l predea la externare;
• să pastreze doar în frigider alimentele aduse;
• să nu păstreze în noptieră alimente peste noapte;
• iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor pe bază de bilet de voie;
• în timpul deplasărilor la consultaţiile interdisciplinare, pacienţii vor folosi, peste pijama, halate de protecţie;
• este interzis fumatul în spital cât și în curtea spitalului;
• este informat asupra modului de colectare a deşeurilor menajere şi medicale;
• să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicului şef de secţie.
3. La externare:
• la externare primeşte documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfacţie completat în urna special amenajată;
• va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile şi utilităţile sale integre şi în stare de funcţionare; în cazul în care se constată deteriorări ale bunurilor spitalului, pacientul plăteşte contravaloarea.