Asistenti medicali:
Ghinea Liliana – Asistent medical principal

Dotare:
– Etuva superioara MEMMERT 400 SCLP 600
– Autoclav 80 L TMQ.C
– Instalatie sanitara cu abur ISM 2
– Sistem sterilizare cu plasma STERRAD