STRUCTURĂ APROBATĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC SF.FILOFTEIA MIZIL APROBAT CONFORM HCL NR.91/28.06.2023

Secția Medicină Internă

– Compartiment Dermatovenerologie

– Compartiment Cronici

– Compartiment de Medicină Fizică și de Reabalitare

Compartiment Chirurgie Generală

– Obstretică – Ginecologie

– Neonatologie

– Oftalmologie

Secția Pediatrie cu biberonărie

Compartiment A.T.I. (postoperator)

Farmacie

Sterilizare

Bloc operator

Laborator de analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriu

Laborator de radiologie și imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriu

Laborator de medicină fizică și de reabilitare – bază de tratament

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Compartiment evaluare și statistică medicală

STRUCTURĂ AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialitățile:

– Medicină Internă

– Pediatrie

– Chirurgie Generală

– Obstretică-Ginecologie

– ORL

– Oftalmologie

– Psihiatrie

– Dermatovenerologie

– Medicină Fizică și de Reabilitare

– Urologie

– Neurologie

– Cardiologie

– Endocrinologie

– Diabet zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

– Gastroenterologie

– Ortopedie și Traumatologie

Laboratoarele deservesc atât secțiile cât și ambulatoriul integrat

Structură de spitalizare de zi

Consiliul Medical :
Funcția Nume și prenume
Președinte Dr. Gentoiu Florin
Secretar – RMC Dinu Livia Andreea
Membru – Medic Primar Pediatrie Dr. Mihai Mariana
Membru – Medic Coordonator Compartiment Chirurgie Dr. Stoicescu Horia
Membru – Șef Laborator Analize Medicale Dr. Boronschi Arina-Ileana

shadow